Sequences
EST Library Info
cbr18Brain - RNA from China
pigcb2Unavailable
ret1Retina
Clusters
Oligos
SNPs

Gene ID ENSG00000197535 (click for geneview)
Transcript ID ENST00000359036(link to ensembl)
Symbol MYO5A
Localtion Chromosome:15:50393185:50523706:-1 band: 15q21.2
Description Myosin Va (Myosin 5A) (Dilute myosin heavy chain, non-muscle) (Myosin heavy chain 12) (Myoxin). [Source:Uniprot/SWISSPROT;Acc:Q9Y4I1]
Phylogenetic trees Goto TreeFam
Found Homolog YES

Show assembled from
↑ Human UTR Coding Intron   Pig Cluster reads Sequence EST Sequence Oligo  
↓Quality Color Table
not available >=0 - <20 >=20 - <40 >=40 - <60 >=60 - <80 >=80 - <100
<----------------------><---------------------------------------------------------------------------
-S--E--N--N--L--Y--T--N--F--A--R--V--W--I--P--D--P--E--E--V--W--K--S--A--E--L--L--K--D--Y--K--P--G--
TCTGAAAATAATCTTTACACGAATTTTGCCAGGGTTTGGATACCTGATCCAGAGGAAGTCTGGAAGTCAGCAGAGCTGCTCAAAGATTATAAGCCAGGAG
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------><----------------------------------------------------------------
D--K--V--L--L--L--H--L--E--E--G--K--D--L--E--Y--H--L--D--P--K--T--K--E--L--P--H--L--R--N--P--D--I--L
ATAAAGTCCTCCTGCTTCACCTCGAGGAAGGAAAGGATTTGGAATACCATCTAGATCCAAAGACCAAGGAGCTGCCTCACTTACGAAATCCTGACATACT
                                   :::::::::::.:.:::.:::::::::::::::::.:::::::::::: ::::.:::::::::::
-----------------------------------GATTTGGAATATCGTCTGGATCCAAAGACCAAGGAACTGCCTCACTTAAGAAACCCTGACATACT
------------------------------------D--L--E--Y--R--L--D--P--K--T--K--E--L--P--H--L--R--N--P--D--I--L

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--V--G--E--N--D--L--T--A--L--S--Y--L--H--E--P--A--V--L--H--N--L--R--V--R--F--I--D--S--K--L--I--Y--T-
TGTTGGTGAAAATGACCTCACAGCCCTCAGCTATCTTCATGAGCCTGCTGTGCTCCATAATCTCAGAGTCCGCTTTATTGATTCCAAACTTATTTATACG
::: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
TGTGGGTGAAAATGACCTCACGGCCCTCAGCTATCTTCATGAGCCTGCTGTGCTCCACAATCTCAGAGTCCGCTTTATTGATTCCAAACTTATTTATACA
--V--G--E--N--D--L--T--A--L--S--Y--L--H--E--P--A--V--L--H--N--L--R--V--R--F--I--D--S--K--L--I--Y--T-

------><--------------------------------------------------------------------------------------------
-Y--C--G--I--V--L--V--A--I--N--P--Y--E--Q--L--P--I--Y--G--E--D--I--I--N--A--Y--S--G--Q--N--M--G--D--
TATTGTGGTATAGTCCTAGTAGCTATAAATCCCTATGAACAGCTGCCTATTTATGGAGAAGATATTATTAATGCATACAGTGGTCAGAACATGGGTGATA
::::::   :::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::
TATTGT---ATAGTCCTAGTAGCTATAAATCCTTATGAACAGCTGCCTATTTATGGAGAAGATATTATTAATGCATATAGTGGTCAGAACATGGGTGATA
-Y--C-----I--V--L--V--A--I--N--P--Y--E--Q--L--P--I--Y--G--E--D--I--I--N--A--Y--S--G--Q--N--M--G--D--

---------------------------------------------------><-----------------------------------------------
M--D--P--H--I--F--A--V--A--E--E--A--Y--K--Q--M--A--R--D--E--R--N--Q--S--I--I--V--S--G--E--S--G--A--G
TGGATCCACATATCTTTGCAGTAGCTGAAGAAGCTTACAAGCAAATGGCCAGAGATGAACGAAATCAGTCCATCATCGTAAGTGGAGAGTCTGGGGCAGG
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::   :::::::::::::::::::::::.:::::::::::.:::::::::::
TGGATCCACATATCTTTGCAGTAGCTGAAGAAGCTTATAAGCAAATGGCC---GATGAACGAAATCAGTCCATCATTGTAAGTGGAGAATCTGGGGCAGG
M--D--P--H--I--F--A--V--A--E--E--A--Y--K--Q--M--A-----D--E--R--N--Q--S--I--I--V--S--G--E--S--G--A--G

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--K--T--V--S--A--K--Y--A--M--R--Y--F--A--T--V--S--G--S--A--S--E--A--N--V--E--E--K--V--L--A--S--N--P-
AAAAACAGTCTCAGCTAAGTATGCCATGCGATACTTTGCAACTGTGAGTGGTTCTGCCAGTGAGGCCAATGTGGAGGAAAAGGTCTTGGCCTCCAACCCC
::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.::::::::.::::::::::: ::::: :::::::::
AAAAACAGTCTCAGCTAAGTATGCTATGCGATACTTTGCAACTGTAAGTGGTTCTGCCAGTGAAGCCAATGTAGAGGAAAAGGTATTGGCATCCAACCCC
--K--T--V--S--A--K--Y--A--M--R--Y--F--A--T--V--S--G--S--A--S--E--A--N--V--E--E--K--V--L--A--S--N--P-

--------><------------------------------------------------------------------------------------------
-I--M--E--S--I--G--N--A--K--T--T--R--N--D--N--S--S--R--F--G--K--Y--I--E--I--G--F--D--K--R--Y--R--I--
ATCATGGAGTCCATTGGAAATGCTAAAACAACCAGGAATGATAATAGCAGCCGTTTTGGGAAGTATATTGAGATTGGTTTTGATAAGAGATATCGAATCA
::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::
ATCATGGAGTCAATTGGAAATGCTAAAACTACCAGGAATGATAATAGCAGCCGTTTTGGGAAGTACATTGAGATTGGTTTTGATAAGAGATATCGAATCA
-I--M--E--S--I--G--N--A--K--T--T--R--N--D--N--S--S--R--F--G--K--Y--I--E--I--G--F--D--K--R--Y--R--I--

----------------------------------------------------><----------------------------------------------
I--G--A--N--M--R--T--Y--L--L--E--K--S--R--V--V--F--Q--A--E--E--E--R--N--Y--H--I--F--Y--Q--L--C--A--S
TTGGTGCCAATATGAGAACTTATCTTTTAGAGAAATCCAGAGTGGTATTCCAGGCAGAAGAGGAGAGAAACTATCATATCTTCTATCAGCTTTGTGCCTC
::::::::::::::::::::::.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::::
TTGGTGCCAATATGAGAACTTACCTCTTAGAGAAATCCAGAGTGGTATTCCAGGCAGAAGAGGAGAGAAATTATCACATCTTCTATCAGCTTTGTGCCTC
I--G--A--N--M--R--T--Y--L--L--E--K--S--R--V--V--F--Q--A--E--E--E--R--N--Y--H--I--F--Y--Q--L--C--A--S

----------------------------------><----------------------------------------------------------------
--A--K--L--P--E--F--K--M--L--R--L--G--N--A--D--N--F--N--Y--T--K--Q--G--G--S--P--V--I--E--G--V--D--D-
AGCAAAGTTACCTGAATTTAAAATGCTACGATTAGGAAATGCAGATAACTTTAATTACACAAAACAAGGAGGCAGTCCTGTGATTGAAGGAGTGGATGAT
 ::::::.::::::::::::: :::::.::::::   ::::::.:::::::::::::.::.:::::::: :::::.:::.::::::::::::: ::::::
TGCAAAGCTACCTGAATTTAACATGCTGCGATTA---AATGCAAATAACTTTAATTATACGAAACAAGGTGGCAGCCCTATGATTGAAGGAGTTGATGAT
--A--K--L--P--E--F--N--M--L--R--L-----N--A--N--N--F--N--Y--T--K--Q--G--G--S--P--M--I--E--G--V--D--D-

------------------------------------------><--------------------------------------------------------
-A--K--E--M--A--H--T--R--Q--A--C--T--L--L--G--I--S--E--S--H--Q--M--G--I--F--R--I--L--A--G--I--L--H--
GCAAAGGAGATGGCACATACTAGGCAGGCCTGCACTTTGCTAGGAATTAGTGAATCTCATCAAATGGGAATTTTCCGAATACTTGCTGGCATCCTTCACT
:: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::.:::   :::::::: :::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
GCCAAGGAGATGGCACATACCAGGCAGGCCTGCACTTTACTA---ATTAGTGACTCTTATCAGATGGGAATTTTCCGAATACTTGCTGGCATCCTTCACT
-A--K--E--M--A--H--T--R--Q--A--C--T--L--L-----I--S--D--S--Y--Q--M--G--I--F--R--I--L--A--G--I--L--H--

-------------------------------------------------><-------------------------------------------------
L--G--N--V--G--F--T--S--R--D--A--D--S--C--T--I--P--P--K--H--E--P--L--C--I--F--C--E--L--M--G--V--D--Y
TAGGCAATGTTGGATTTACATCCCGAGATGCAGACAGCTGCACAATACCTCCCAAGCATGAACCTCTCTGCATCTTCTGTGAACTCATGGGTGTGGACTA
::::::::::::::::::::::.:::::: ::::::::::::::::::::                                                  
TAGGCAATGTTGGATTTACATCTCGAGATTCAGACAGCTGCACAATACCT--------------------------------------------------
L--G--N--V--G--F--T--S--R--D--S--D--S--C--T--I--P---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--E--E--M--C--H--W--L--C--H--R--K--L--A--T--A--T--E--T--Y--I--K--P--I--S--K--L--Q--A--T--N--A--R--D-
TGAGGAGATGTGTCACTGGCTCTGCCATCGGAAACTGGCTACTGCCACAGAGACATACATCAAGCCCATCTCCAAGCTGCAGGCCACAAATGCCCGCGAT
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
-A--L--A--K--H--I--Y--A--K--L--F--N--W--I--V--D--N--V--N--Q--A--L--H--S--A--V--K--Q--H--S--F--I--G--
GCTTTGGCCAAGCACATCTATGCCAAGCTCTTTAACTGGATTGTAGATAATGTCAATCAGGCTCTCCATTCTGCTGTCAAACAGCACTCTTTTATTGGTG
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------><--------------------------------------------------------------------------------><-
V--L--D--I--Y--G--F--E--T--F--E--I--N--S--F--E--Q--F--C--I--N--Y--A--N--E--K--L--Q--Q--Q--F--N--M--H
TGCTAGACATTTACGGATTTGAAACATTTGAGATAAATAGTTTTGAACAGTTTTGCATAAATTATGCAAATGAAAAACTACAGCAACAATTCAATATGCA
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--V--F--K--L--E--Q--E--E--Y--M--K--E--Q--I--P--W--T--L--I--D--F--Y--D--N--Q--P--C--I--N--L--I--E--S-
TGTCTTCAAATTGGAGCAAGAAGAATATATGAAGGAACAAATTCCATGGACACTCATAGATTTTTATGATAATCAGCCTTGTATTAATCTTATAGAATCA
                                                             ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: 
-------------------------------------------------------------TTTTATGATAATCAGCCTTGCATTAATCTTATAGAATCT
--------------------------------------------------------------F--Y--D--N--Q--P--C--I--N--L--I--E--S-

--------------------------------------><------------------------------------------------------------
-K--L--G--I--L--D--L--L--D--E--E--C--K--M--P--K--G--T--D--D--T--W--A--Q--K--L--Y--N--T--H--L--N--K--
AAACTAGGCATTCTAGATTTACTGGATGAGGAATGCAAGATGCCTAAAGGCACAGATGACACCTGGGCCCAAAAATTGTACAACACACATTTGAACAAAT
::::::::.:::.:::::::..::::::::::::::::::::::::::::.::::::::.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
AAACTAGGTATTTTAGATTTGTTGGATGAGGAATGCAAGATGCCTAAAGGTACAGATGATACTTGGGCCCAAAAATTGTACAACACACATTTGAACAAAT
-K--L--G--I--L--D--L--L--D--E--E--C--K--M--P--K--G--T--D--D--T--W--A--Q--K--L--Y--N--T--H--L--N--K--

----------------------------------------------------------------><----------------------------------
C--A--L--F--E--K--P--R--L--S--N--K--A--F--I--I--Q--H--F--A--D--K--V--E--Y--Q--C--E--G--F--L--E--K--N
GTGCACTCTTTGAAAAGCCTCGTCTATCAAACAAAGCTTTCATCATCCAACATTTTGCTGACAAAGTGGAATACCAGTGTGAAGGATTTCTCGAAAAGAA
:::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.::::::::::: ::::: ::::::::
GTGCACTCTTTGAGAAGCCCCGTCTATCAAACAAAGCTTTCATCATCCAGCATTTTGCTGACAAAGTGGAATATCAGTGTGAAGGCTTTCTGGAAAAGAA
C--A--L--F--E--K--P--R--L--S--N--K--A--F--I--I--Q--H--F--A--D--K--V--E--Y--Q--C--E--G--F--L--E--K--N

------------------------------------------------><--------------------------------------------------
--K--D--T--V--F--E--E--Q--I--K--V--L--K--S--S--K--F--K--M--L--P--E--L--F--Q--D--D--E--K--A--I--S--P-
TAAAGACACCGTTTTTGAAGAACAAATTAAAGTTCTTAAATCAAGCAAGTTTAAGATGCTACCAGAACTATTTCAAGATGATGAGAAGGCCATCAGTCCA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::::::::::::::::::.::::::::.:::::::::::::.::.:::::::::::::::
TAAAGACACCGTTTTTGAAGAACAAATTAAAGTTCTCAAGTCAAGCAAGTTTAAGATGTTACCAGAATTATTTCAAGATGACGAAAAGGCCATCAGTCCA
--K--D--T--V--F--E--E--Q--I--K--V--L--K--S--S--K--F--K--M--L--P--E--L--F--Q--D--D--E--K--A--I--S--P-

----------------------------------------------------------------------------------------------------
-T--S--A--T--S--S--G--R--T--P--L--T--R--T--P--A--K--P--T--K--G--R--P--G--Q--M--A--K--E--H--K--K--T--
ACTTCAGCCACCTCCTCAGGGCGCACACCCCTCACACGAACTCCTGCAAAGCCCACCAAAGGCAGACCAGGCCAAATGGCCAAAGAGCACAAGAAAACAG
::.:::::::::::.:::::::::::.:::::::: :: :::::: ::::.::.::::::::::::::::::::.:::::.::.::::::::::::::.:
ACCTCAGCCACCTCTTCAGGGCGCACGCCCCTCACCCGCACTCCTTCAAAACCTACCAAAGGCAGACCAGGCCAGATGGCTAAGGAGCACAAGAAAACGG
-T--S--A--T--S--S--G--R--T--P--L--T--R--T--P--S--K--P--T--K--G--R--P--G--Q--M--A--K--E--H--K--K--T--

----------><----------------------------------------------------------------------------------------
V--G--H--Q--F--R--N--S--L--H--L--L--M--E--T--L--N--A--T--T--P--H--Y--V--R--C--I--K--P--N--D--F--K--F
TGGGGCATCAGTTCAGAAACTCCCTGCACCTGCTTATGGAGACACTCAATGCCACTACCCCTCACTATGTGCGCTGTATCAAGCCTAATGACTTCAAGTT
:::::::.:::::: :::::::::: :::::::: :::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::::::::.::.:::::
TGGGGCACCAGTTCCGAAACTCCCTTCACCTGCTAATGGAGACCCTGAATGCCACTACCCCTCACTATGTGCGCTGTATTAAACCTAATGATTTTAAGTT
V--G--H--Q--F--R--N--S--L--H--L--L--M--E--T--L--N--A--T--T--P--H--Y--V--R--C--I--K--P--N--D--F--K--F

--------><-------------------------------------------------------------------------------------><---
--P--F--T--F--D--E--K--R--A--V--Q--Q--L--R--A--C--G--V--L--E--T--I--R--I--S--A--A--G--F--P--S--R--W-
CCCATTCACGTTTGATGAGAAGAGGGCAGTGCAGCAGCTGAGAGCATGTGGTGTCCTGGAAACCATCCGAATCAGTGCGGCCGGTTTCCCCTCACGGTGG
:::::::   :::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::::::.:::::::::::::::::::.                     :::
CCCATTC---TTTGATGAGAAGAGGGCAGTGCAGCAGCTGAGAGCGTGCGGTGTCTTGGAAACCATCCGAATCAGC---------------------TGG
--P--F-----F--D--E--K--R--A--V--Q--Q--L--R--A--C--G--V--L--E--T--I--R--I--S-----------------------W-

----------------------------------------------------------------------------------------------------
-T--Y--Q--E--F--F--S--R--Y--R--V--L--M--K--Q--K--D--V--L--S--D--R--K--Q--T--C--K--N--V--L--E--K--L--
ACTTACCAAGAATTTTTCAGCCGCTACCGTGTCCTAATGAAGCAGAAAGATGTGCTGAGTGACAGAAAGCAAACATGCAAGAATGTGTTAGAGAAACTGA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.:::::::::::.::::::::.::.::::: ::::::::::: :
ACTTACCAAGAATTTTTCAGCCGCTACCGTGTCCTAATGAAGCAAAAAGATGTGCTAAGTGACAGAAAACAAACATGTAAAAATGTTTTAGAGAAACTTA
-T--Y--Q--E--F--F--S--R--Y--R--V--L--M--K--Q--K--D--V--L--S--D--R--K--Q--T--C--K--N--V--L--E--K--L--

----><----------------------------------------------------------------------------------------------
I--L--D--K--D--K--Y--Q--F--G--K--T--K--I--F--F--R--A--G--Q--V--A--Y--L--E--K--L--R--A--D--K--L--R--A
TACTGGACAAGGACAAATACCAGTTTGGTAAGACAAAGATCTTTTTCCGTGCCGGTCAAGTGGCCTATCTAGAAAAATTGAGAGCTGACAAACTGAGAGC
:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::.:: :::::.::::::::::::::::::::.::.:: :::::.:::::.::
TACTGGACAAGGACAAATACCAGTTTGGGAAGACAAAGATCTTTTTCCGCGCGGGTCAGGTGGCCTATCTAGAAAAATTAAGGGCAGACAAGCTGAGGGC
I--L--D--K--D--K--Y--Q--F--G--K--T--K--I--F--F--R--A--G--Q--V--A--Y--L--E--K--L--R--A--D--K--L--R--A

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--A--C--I--R--I--Q--K--T--I--R--G--W--L--L--R--K--K--Y--L--R--M--R--K--A--A--I--T--M--Q--R--Y--V--R-
TGCCTGCATCCGGATCCAGAAGACCATCCGAGGGTGGCTGCTGAGAAAGAAGTACCTACGCATGCGGAAGGCAGCCATCACCATGCAGAGATACGTGCGG
.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.:::::::::::.:::::::: ::.:: :::::::: .:::::::::::::::::
CGCCTGCATCCGGATCCAGAAGACCATCCGAGGGTGGCTGCTGCGGAAGAAGTACCTGCGCATGCGCAAAGCTGCCATCACGGTGCAGAGATACGTGCGG
--A--C--I--R--I--Q--K--T--I--R--G--W--L--L--R--K--K--Y--L--R--M--R--K--A--A--I--T--V--Q--R--Y--V--R-

----------------><----------------------------------------------------------------------------------
-G--Y--Q--A--R--C--Y--A--K--F--L--R--R--T--K--A--A--T--I--I--Q--K--Y--W--R--M--Y--V--V--R--R--R--Y--
GGCTACCAGGCCCGATGCTATGCTAAGTTTCTGCGCAGAACCAAGGCAGCAACCATCATTCAAAAGTACTGGCGCATGTATGTGGTCCGCAGGAGGTACA
:::.:.:::::::::   :::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::....::::::::::::::::
GGCCATCAGGCCCGA---TATGCTAAGTTCCTGCGCAGAACCAAAGCAGCAACCATCATTCAGAAGTACTGGCGCATGTACACAGTCCGCAGGAGGTACA
-G--H--Q--A--R-----Y--A--K--F--L--R--R--T--K--A--A--T--I--I--Q--K--Y--W--R--M--Y--T--V--R--R--R--Y--

-------------------------------------------------------------------------><-------------------------
K--I--R--R--A--A--T--I--V--L--Q--S--Y--L--R--G--F--L--A--R--N--R--Y--R--K--I--L--R--E--H--K--A--V--I
AGATTAGACGAGCTGCCACTATCGTTCTTCAGTCTTACTTGCGAGGCTTCTTGGCCAGAAATAGGTATCGCAAGATACTCCGTGAGCACAAAGCAGTCAT
::::.::.::..::::::: :::::::::::::::::.:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::
AGATCAGGCGGACTGCCACAATCGTTCTTCAGTCTTATTTGCGAGGCTACTTGGCCAGAAATAGGTATCGCAAGATACTCCGTGAGCACGAAGCAGTCAT
K--I--R--R--T--A--T--I--V--L--Q--S--Y--L--R--G--Y--L--A--R--N--R--Y--R--K--I--L--R--E--H--E--A--V--I

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--I--Q--K--R--V--R--G--W--L--A--R--T--H--Y--K--R--S--M--H--A--I--I--Y--L--Q--C--C--F--R--R--M--M--A-
CATTCAGAAGCGAGTCCGGGGCTGGCTGGCCCGCACACACTACAAGAGGAGCATGCATGCCATCATCTACCTTCAGTGCTGCTTCAGGCGGATGATGGCC
::::::::::.:.:::::.:::::::::::.::::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
CATTCAGAAGTGGGTCCGAGGCTGGCTGGCTCGCACCTACTACAAGAGGAGCATGCATGCCATCATCTACCTTCAGTGCTGCTTCCGGCGGATGATGGCC
--I--Q--K--W--V--R--G--W--L--A--R--T--Y--Y--K--R--S--M--H--A--I--I--Y--L--Q--C--C--F--R--R--M--M--A-

----------------------------------------------------------------------------------------------------
-K--R--E--L--K--K--L--K--I--E--A--R--S--V--E--R--Y--K--K--L--H--I--G--M--E--N--K--I--M--Q--L--Q--R--
AAGCGTGAGCTAAAGAAGCTCAAAATCGAGGCTCGCTCAGTGGAGCGCTATAAGAAGCTGCACATCGGCATGGAGAACAAGATCATGCAGCTGCAGCGCA
:::::::::::.:::::::::::.:::::.::.::.:::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::
AAGCGTGAGCTGAAGAAGCTCAAGATCGAAGCCCGTTCAGTGGAGCGCTATAAGAAGCTGCACATTGGCATGGAGAACAAGATCATGCAGCTGCAGCGCA
-K--R--E--L--K--K--L--K--I--E--A--R--S--V--E--R--Y--K--K--L--H--I--G--M--E--N--K--I--M--Q--L--Q--R--

-------------><-------------------------------------------------------------------------------------
K--V--D--E--Q--N--K--D--Y--K--C--L--V--E--K--L--T--N--L--E--G--I--Y--N--S--E--T--E--K--L--R--S--D--L
AAGTTGATGAGCAGAACAAAGACTACAAATGCCTTGTGGAGAAACTAACCAATCTGGAAGGAATATACAACTCTGAGACTGAGAAACTACGAAGTGACTT
::::::::::::::                                                                                      
AAGTTGATGAGCAG--------------------------------------------------------------------------------------
K--V--D--E--Q---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--E--R--L--Q--L--S--E--E--E--A--K--V--A--T--G--R--V--L--S--L--Q--E--E--I--A--K--L--R--K--D--L--E--Q-
AGAACGTCTTCAACTAAGTGAAGAGGAAGCGAAAGTTGCCACTGGGCGGGTCCTTAGTCTGCAGGAAGAAATTGCCAAGCTCCGGAAAGACCTGGAGCAA
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------><------------------------------------
-T--R--S--E--K--K--C--I--E--E--H--A--D--R--Y--K--Q--E--T--E--Q--L--V--S--N--L--K--E--E--N--T--L--L--
ACTCGTTCAGAGAAAAAATGCATTGAGGAACATGCAGATCGATACAAACAAGAAACAGAGCAGCTGGTATCAAATCTGAAGGAAGAAAATACTTTGCTGA
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------><------------------------------------------
K--Q--E--K--E--A--L--N--H--R--I--V--Q--Q--A--K--E--M--T--E--T--M--E--K--K--L--V--E--E--T--K--Q--L--E
AGCAAGAAAAAGAAGCCCTCAATCACCGCATCGTGCAGCAGGCTAAGGAGATGACAGAAACTATGGAGAAGAAGTTAGTAGAAGAAACGAAACAACTGGA
                                                                                ::::::::.:::::::::::
--------------------------------------------------------------------------------GAAGAAACAAAACAACTGGA
---------------------------------------------------------------------------------E--E--T--K--Q--L--E

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--L--D--L--N--D--E--R--L--R--Y--Q--N--L--L--N--E--F--S--R--L--E--E--R--Y--D--D--L--K--E--E--M--T--L-
ACTCGACCTTAATGATGAAAGGCTGAGATATCAGAACCTTCTGAATGAGTTCAGTCGCCTGGAAGAAAGATATGATGACCTCAAGGAAGAGATGACCCTT
::: ::.::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::::::::::.:.::.::: :::::::::::::.::::::::::::::::: 
ACTAGATCTTAATGATGAAAGGCTGAGATATATGAACCTTCTGAATGAGTTCAGTCGCTTAGAGGAACGATATGATGACCTTAAGGAAGAGATGACCCTG
--L--D--L--N--D--E--R--L--R--Y--M--N--L--L--N--E--F--S--R--L--E--E--R--Y--D--D--L--K--E--E--M--T--L-

-----><---------------------------------------------------------------------------------------------
-M--V--H--V--P--K--P--G--H--K--R--T--D--S--T--H--S--S--N--E--S--E--Y--I--F--S--S--E--I--A--E--M--E--
ATGGTGCATGTGCCTAAGCCTGGACACAAGAGAACAGACTCCACCCACAGCAGCAACGAGTCTGAATATATCTTTAGCTCTGAAATTGCAGAAATGGAAG
::::::   :::::.:::::::::::::::::::::::.:::::.::.::::::::.:::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::. ::::
ATGGTG---GTGCCCAAGCCTGGACACAAGAGAACAGATTCCACTCATAGCAGCAATGAGTCTGAATACACCTTTAGCTCTGAAATTGCAGAAACTGAAG
-M--V-----V--P--K--P--G--H--K--R--T--D--S--T--H--S--S--N--E--S--E--Y--T--F--S--S--E--I--A--E--T--E--

-------------------><-------------------------------------------------------------------------------
D--I--P--S--R--T--E--E--P--S--E--K--K--V--P--L--D--M--S--L--F--L--K--L--Q--K--R--V--T--E--L--E--Q--E
ACATTCCATCAAGGACAGAGGAACCAAGTGAGAAGAAGGTACCTCTGGACATGTCATTGTTCCTTAAGCTCCAGAAGCGGGTCACAGAGCTGGAGCAGGA
::::::::::.:::::::::                                                            ::::::::::::::::::::
ACATTCCATCGAGGACAGAG------------------------------------------------------------GTCACAGAGCTGGAGCAGGA
D--I--P--S--R--T--E--------------------------------------------------------------V--T--E--L--E--Q--E

---------------------------------------------------------------><-----------------------------------
--K--Q--V--M--Q--D--E--L--D--R--K--E--E--Q--V--L--R--S--K--A--K--E--E--E--R--P--Q--I--R--G--A--E--L-
GAAGCAGGTGATGCAGGATGAGCTGGACCGCAAGGAGGAGCAGGTGCTCCGCAGCAAGGCCAAGGAAGAAGAAAGACCACAAATTAGAGGTGCAGAACTG
:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::.::::: ::::::::::::::::::::.:::::::: ::::::::.
GAAGCAGGTGATGCAGGATGAGCTGGACCGAAAGGAGGAGCAGGTGCTCCGAAGTAAGGCAAAGGAAGAAGAAAGACCACAGATTAGAGGGGCAGAACTA
--K--Q--V--M--Q--D--E--L--D--R--K--E--E--Q--V--L--R--S--K--A--K--E--E--E--R--P--Q--I--R--G--A--E--L-

-----------------><---------------------------------------------------------------------------------
-E--Y--E--S--L--K--R--Q--E--L--E--S--E--N--K--K--L--K--N--E--L--N--E--L--R--K--A--L--S--E--K--S--A--
GAATATGAGTCACTCAAGCGTCAAGAACTAGAATCAGAAAACAAAAAACTGAAGAATGAGCTAAATGAGTTGCGCAAGGCCCTCAGTGAGAAAAGTGCCC
:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.:::::.:::::.::.::::::::.::::::::.::.::::::::::::::::
GAATATGAGTCACTCAAGCGTCAGGAACTAGAATCAGAAAACAAAAAGCTGAAAAATGAACTGAATGAGTTACGCAAGGCTCTTAGTGAGAAAAGTGCCC
-E--Y--E--S--L--K--R--Q--E--L--E--S--E--N--K--K--L--K--N--E--L--N--E--L--R--K--A--L--S--E--K--S--A--

----------------------------------------------------------------------------------------------------
P--E--V--T--A--P--G--A--P--A--Y--R--V--L--M--E--Q--L--T--S--V--S--E--E--L--D--V--R--K--E--E--V--L--I
CAGAGGTGACCGCCCCAGGTGCACCTGCCTACCGTGTCCTCATGGAGCAGCTGACCTCTGTGAGCGAGGAGCTTGATGTCCGCAAGGAGGAAGTCCTCAT
:::::.::::.::.::::::::::: :::::.::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
CAGAGATGACTGCTCCAGGTGCACCAGCCTATCGTGTCCTCATGGAGCAGCTAACCTCTGTGAGCGAGGAGCTTGACGTCCGCAAGGAGGAAGTCCTCAT
P--E--M--T--A--P--G--A--P--A--Y--R--V--L--M--E--Q--L--T--S--V--S--E--E--L--D--V--R--K--E--E--V--L--I

---------------------------------------------><-----------------------------------------------------
--L--R--S--Q--L--V--S--Q--K--E--A--I--Q--P--K--N--T--M--T--D--S--T--I--L--L--E--D--V--Q--K--M--K--D-
CTTAAGGTCTCAACTGGTGAGCCAGAAAGAGGCCATCCAACCCAAGAATACAATGACAGATTCCACAATACTTTTGGAAGATGTACAAAAAATGAAAGAT
:::.::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.                  
CTTGAGGTCTCAGCTGGTGAGCCAGAAAGAGGCCATCCAACCCAAGAATACAATGACAGATTCCACAATACTTTTAGAAGAC------------------
--L--R--S--Q--L--V--S--Q--K--E--A--I--Q--P--K--N--T--M--T--D--S--T--I--L--L--E--D-------------------

----------------------------------------------><----------------------------------------------------
-K--G--E--I--A--Q--A--Y--I--G--L--K--E--T--N--R--S--S--A--L--D--Y--H--E--L--N--E--D--G--E--L--W--L--
AAAGGTGAAATAGCACAAGCATACATTGGTTTGAAAGAAACAAATAGATCATCTGCTCTGGATTACCATGAGTTGAATGAGGATGGAGAGCTGTGGCTGG
                                                :::.::::: ::::::.::::::.::::::::::::::::::::::::::::
------------------------------------------------TCACCTGCTATGGATTGCCATGAATTGAATGAGGATGGAGAGCTGTGGCTGG
-------------------------------------------------S--P--A--M--D--C--H--E--L--N--E--D--G--E--L--W--L--

---------------------------><-----------------------------------------------------------------------
V--Y--E--G--L--K--Q--A--N--R--L--L--E--S--Q--L--Q--S--Q--K--R--S--H--E--N--E--A--E--A--L--R--G--E--I
TTTATGAAGGGTTAAAACAAGCCAACAGGCTCCTGGAATCCCAGCTGCAGTCACAGAAGAGGAGCCATGAGAATGAGGCCGAGGCCCTCCGTGGGGAGAT
::::::::::::::::::::::::::   :::::::::::::::.:.:::::.::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::: ::::::::
TTTATGAAGGGTTAAAACAAGCCAAC---CTCCTGGAATCCCAGTTACAGTCGCAGAAGAGGAGCCACGAGAATGAGGCCGAAGCCCTCCGAGGGGAGAT
V--Y--E--G--L--K--Q--A--N-----L--L--E--S--Q--L--Q--S--Q--K--R--S--H--E--N--E--A--E--A--L--R--G--E--I

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--Q--S--L--K--E--E--N--N--R--Q--Q--Q--L--L--A--Q--N--L--Q--L--P--P--E--A--R--I--E--A--S--L--Q--H--E-
CCAGAGCCTGAAGGAGGAGAACAACCGACAGCAGCAGCTGCTGGCCCAGAACCTGCAGCTGCCCCCAGAGGCCCGCATTGAGGCCAGCCTGCAGCACGAG
:::::::::::::::::::::::::::.::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::.:::::::::::::::::.:::
CCAGAGCCTGAAGGAGGAGAACAACCGGCAGCAGCAACTGCTGGCCCAGAACCTGCAGCTGCCCCCTGAGGCCCGCATCGAGGCCAGCCTGCAGCATGAG
--Q--S--L--K--E--E--N--N--R--Q--Q--Q--L--L--A--Q--N--L--Q--L--P--P--E--A--R--I--E--A--S--L--Q--H--E-

--------------------------><------------------------------------------------------------------------
-I--T--R--L--T--N--E--N--L--D--L--M--E--Q--L--E--K--Q--D--K--T--V--R--K--L--K--K--Q--L--K--V--F--A--
ATCACCCGGCTGACCAACGAAAACTTGGATTTGATGGAACAACTTGAAAAACAGGATAAGACGGTCCGTAAACTGAAAAAACAACTGAAAGTATTTGCCA
::::::::::: ::::::::.:::.::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: ::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::
ATCACCCGGCTCACCAACGAGAACCTGGATTTGATGGAACAACTTGAAAAACAAGATAAGACTGTCCGGAAACTGAAAAAACAACTGAAAGTTTTTGCCA
-I--T--R--L--T--N--E--N--L--D--L--M--E--Q--L--E--K--Q--D--K--T--V--R--K--L--K--K--Q--L--K--V--F--A--

--------------------><------------------------------------------------------------------------------
K--K--I--G--E--L--E--V--G--Q--M--E--N--I--S--P--G--Q--I--I--D--E--P--I--R--P--V--N--I--P--R--K--E--K
AAAAAATTGGCGAACTAGAAGTGGGCCAGATGGAGAACATATCCCCAGGACAGATCATTGATGAACCCATCCGACCAGTCAACATTCCCAGGAAAGAAAA
::::::::::.:::::::::   :: ::.::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::
AAAAAATTGGTGAACTAGAA---GGACAAATGGAGAACATATCCCCAGGACAGATTATTGATGAACCCATCCGTCCTGTCAACATTCCCAGGAAAGAAAA
K--K--I--G--E--L--E-----G--Q--M--E--N--I--S--P--G--Q--I--I--D--E--P--I--R--P--V--N--I--P--R--K--E--K

------------------------------------------------------------------><--------------------------------
--D--F--Q--G--M--L--E--Y--K--K--E--D--E--Q--K--L--V--K--N--L--I--L--L--K--P--R--G--V--A--V--N--L--I-
GGATTTCCAAGGGATGCTGGAATACAAGAAGGAGGATGAGCAAAAACTTGTTAAGAACCTGATTCTGCTGAAGCCACGTGGTGTAGCAGTCAATTTGATT
::::::::::::.::::::::.:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::                                 
GGATTTCCAAGGAATGCTGGAGTACAAGAAGGAAGATGAGCAAAAACTTGTTAAGAACCTGATTCTG---------------------------------
--D--F--Q--G--M--L--E--Y--K--K--E--D--E--Q--K--L--V--K--N--L--I--L----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
-P--G--L--P--A--Y--I--L--F--M--C--V--R--H--A--D--Y--L--N--D--D--Q--K--V--R--S--L--L--T--S--T--I--N--
CCAGGATTACCGGCATATATCCTGTTCATGTGTGTTCGACATGCTGACTACCTGAATGATGATCAGAAAGTAAGGTCGTTGCTAACATCAACAATTAACA
   ::.:::::.::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::
---GGGTTACCAGCATATATCCTGTTTATGTGTGTTCGACACGCTGACTACCTGAATGATGATCAGAAAGTAAGGTCATTGCTAACATCAACAATTAACA
----G--L--P--A--Y--I--L--F--M--C--V--R--H--A--D--Y--L--N--D--D--Q--K--V--R--S--L--L--T--S--T--I--N--

-------------------><-------------------------------------------------------------------------------
S--I--K--K--V--L--K--K--R--G--D--D--F--E--T--V--S--F--W--L--S--N--T--C--R--F--L--H--C--L--K--Q--Y--S
GCATCAAAAAAGTATTGAAGAAAAGAGGTGATGATTTTGAAACCGTCTCCTTCTGGCTCTCTAACACATGCCGATTTTTGCACTGCTTGAAACAGTACAG
::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::..::::.::::::::
GCATCAAAAAAGTATTAAAGAAAAGAGGTGATGATTTTGAAACTGTCTCCTTCTGGCTCTCCAACACATGCCGATTTTTGCACTGTCTGAAGCAGTACAG
S--I--K--K--V--L--K--K--R--G--D--D--F--E--T--V--S--F--W--L--S--N--T--C--R--F--L--H--C--L--K--Q--Y--S

---------><-----------------------------------------------------------------------------------------
--G--E--E--G--F--M--K--H--N--T--S--R--Q--N--E--H--C--L--T--N--F--D--L--A--E--Y--R--Q--V--L--S--D--L-
TGGAGAAGAGGGCTTTATGAAGCACAACACATCTCGCCAGAATGAACACTGCCTCACCAATTTTGACCTGGCTGAGTATCGGCAGGTGCTGAGTGACTTG
:::::::::::::::::::::.::::::::.::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.:::::::::
TGGAGAAGAGGGCTTTATGAAACACAACACGTCTCGCCAGAATGAACACTGCCCCACCAATTTTGACCTGGCTGAGTACCGGCAGGTGCTAAGTGACTTG
--G--E--E--G--F--M--K--H--N--T--S--R--Q--N--E--H--C--P--T--N--F--D--L--A--E--Y--R--Q--V--L--S--D--L-

------------------------------------------------------------><--------------------------------------
-A--I--Q--I--Y--Q--Q--L--V--R--V--L--E--N--I--L--Q--P--M--I--V--S--G--M--L--E--H--E--T--I--Q--G--V--
GCCATTCAGATCTACCAGCAGCTCGTGCGGGTGTTAGAGAACATCCTTCAGCCAATGATTGTCTCAGGCATGCTGGAACATGAAACGATTCAGGGCGTGT
:::::::::::::::::::::::.::::::::.:::::::::::::::::::::::::::   :: :: ::::::::.:::::::: ::::::::.::::
GCCATTCAGATCTACCAGCAGCTTGTGCGGGTATTAGAGAACATCCTTCAGCCAATGATT---TCCGGAATGCTGGAGCATGAAACCATTCAGGGTGTGT
-A--I--Q--I--Y--Q--Q--L--V--R--V--L--E--N--I--L--Q--P--M--I-----S--G--M--L--E--H--E--T--I--Q--G--V--

----------------------------------------------------------------------------------------------------
S--G--V--K--P--T--G--L--R--K--R--T--S--S--I--A--D--E--G--T--Y--T--L--D--S--I--L--R--Q--L--N--S--F--H
CTGGGGTGAAGCCCACAGGGTTGAGAAAGCGAACCTCCAGTATCGCCGATGAGGGCACCTACACACTGGACTCCATCCTCCGGCAGCTCAACTCCTTCCA
:.::::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::
CCGGGGTGAAGCCCACAGGGCTAAGAAAGCGAACCTCCAGCATCGCCGATGAGGGCACCTACACACTGGACTCCATCCTGCGGCAGCTCAACTCCTTCCA
S--G--V--K--P--T--G--L--R--K--R--T--S--S--I--A--D--E--G--T--Y--T--L--D--S--I--L--R--Q--L--N--S--F--H

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--S--V--M--C--Q--H--G--M--D--P--E--L--I--K--Q--V--V--K--Q--M--F--Y--I--I--G--A--I--T--L--N--N--L--L-
CTCGGTCATGTGTCAGCATGGCATGGACCCTGAACTGATCAAGCAGGTGGTCAAGCAGATGTTCTACATCATAGGGGCCATCACCCTGAACAACCTTCTC
::::::::::::::::::::::::::::::.::::: :::::::::::.:::::::::::::::::::::.:.:::::..:::: ::::::::::: :::
CTCGGTCATGTGTCAGCATGGCATGGACCCCGAACTCATCAAGCAGGTAGTCAAGCAGATGTTCTACATCGTGGGGGCTGTCACACTGAACAACCTGCTC
--S--V--M--C--Q--H--G--M--D--P--E--L--I--K--Q--V--V--K--Q--M--F--Y--I--V--G--A--V--T--L--N--N--L--L-

-------------------------------------------><-------------------------------------------------------
-L--R--K--D--M--C--S--W--S--K--G--M--Q--I--R--Y--N--V--S--Q--L--E--E--W--L--R--D--K--N--L--M--N--S--
CTGCGGAAGGACATGTGCTCCTGGAGTAAAGGCATGCAGATCAGGTACAATGTCAGTCAACTGGAAGAATGGCTGCGTGACAAGAATCTGATGAATAGTG
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   :::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::.:::::.::::
CTGCGGAAGGACATGTGCTCCTGGAGTAAAGGCATGCAGATC---TACAATGTCAGTCAACTAGAAGAATGGCTGCGTGACAAGAATCTAATGAACAGTG
-L--R--K--D--M--C--S--W--S--K--G--M--Q--I-----Y--N--V--S--Q--L--E--E--W--L--R--D--K--N--L--M--N--S--

----------------------------------------------------------------------------------------------------
G--A--K--E--T--L--E--P--L--I--Q--A--A--Q--L--L--Q--V--K--K--K--T--D--D--D--A--E--A--I--C--S--M--C--N
GGGCTAAAGAAACCCTGGAACCTCTCATTCAGGCTGCTCAACTTTTGCAAGTGAAAAAGAAAACAGATGATGATGCAGAAGCCATTTGTTCTATGTGCAA
:::: ::.:::::.::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.::::::::
GGGCAAAGGAAACTCTGGAACCTCTCATTCAGGCTGCTCAGCTTTTGCAAGTGAAAAAGAAAACAGACGATGATGCAGAAGCCATTTGTTCCATGTGCAA
G--A--K--E--T--L--E--P--L--I--Q--A--A--Q--L--L--Q--V--K--K--K--T--D--D--D--A--E--A--I--C--S--M--C--N

------------------><------------------------------------------------------------------------------->
--A--L--T--T--A--Q--I--V--K--V--L--N--L--Y--T--P--V--N--E--F--E--E--R--V--S--V--S--F--I--R--T--I--Q-
TGCTTTAACTACTGCCCAGATTGTGAAAGTGTTGAATTTGTATACTCCAGTTAATGAGTTTGAAGAAAGAGTCTCTGTGTCGTTCATTCGTACTATACAG
:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::.:::::::::::::::
TGCTTTAACTACTGCCCAGATTGTCAAAGTGTTGAATTTGTATACTCCAGTTAATGAGTTTGAAGAAAGAGTCTCTGTATCATTTATTCGTACTATACAG
--A--L--T--T--A--Q--I--V--K--V--L--N--L--Y--T--P--V--N--E--F--E--E--R--V--S--V--S--F--I--R--T--I--Q-

<---------------------------------------------------------------------------------------------------
-M--R--L--R--D--R--K--D--S--P--Q--L--L--M--D--A--K--H--I--F--P--V--T--F--P--F--N--P--S--S--L--A--L--
ATGCGTTTACGAGACAGGAAAGACTCTCCCCAGCTGCTCATGGATGCTAAACACATCTTTCCTGTCACCTTTCCTTTCAACCCATCTTCCCTCGCACTAG
:::::::::::::::::::::::::::::.::.:::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::.::::: ::.::::
ATGCGTTTACGAGACAGGAAAGACTCTCCTCAACTGCTCATGGATGCTAAACACATCTTTCCCGTCACTTTTCCTTTCAACCCATCCTCCCTAGCGCTAG
-M--R--L--R--D--R--K--D--S--P--Q--L--L--M--D--A--K--H--I--F--P--V--T--F--P--F--N--P--S--S--L--A--L--

---------------------------------------------------->
E--T--I--Q--I--P--A--S--L--G--L--G--F--I--S--R--V--*-
AAACCATCCAGATTCCAGCCAGCCTCGGCCTGGGCTTCATTTCACGGGTCTGA
::::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::: ::::::::::::
AAACCATCCAGATTCCAGCCAGCCTGGGCCTGGGATTCATATCACGGGTCTGA
E--T--I--Q--I--P--A--S--L--G--L--G--F--I--S--R--V--*-

Pig Consensus Sequence

>BGISUST0000886470
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------GATTTGGAATATCGTCTGGATCCAAAGACCAAGGAACTGCCTCACTTAAGAAACCCTGACATACT
TGTGGGTGAAAATGACCTCACGGCCCTCAGCTATCTTCATGAGCCTGCTGTGCTCCACAATCTCAGAGTCCGCTTTATTGATTCCAAACTTATTTATACA
TATTGT---ATAGTCCTAGTAGCTATAAATCCTTATGAACAGCTGCCTATTTATGGAGAAGATATTATTAATGCATATAGTGGTCAGAACATGGGTGATA
TGGATCCACATATCTTTGCAGTAGCTGAAGAAGCTTATAAGCAAATGGCC---GATGAACGAAATCAGTCCATCATTGTAAGTGGAGAATCTGGGGCAGG
AAAAACAGTCTCAGCTAAGTATGCTATGCGATACTTTGCAACTGTAAGTGGTTCTGCCAGTGAAGCCAATGTAGAGGAAAAGGTATTGGCATCCAACCCC
ATCATGGAGTCAATTGGAAATGCTAAAACTACCAGGAATGATAATAGCAGCCGTTTTGGGAAGTACATTGAGATTGGTTTTGATAAGAGATATCGAATCA
TTGGTGCCAATATGAGAACTTACCTCTTAGAGAAATCCAGAGTGGTATTCCAGGCAGAAGAGGAGAGAAATTATCACATCTTCTATCAGCTTTGTGCCTC
TGCAAAGCTACCTGAATTTAACATGCTGCGATTA---AATGCAAATAACTTTAATTATACGAAACAAGGTGGCAGCCCTATGATTGAAGGAGTTGATGAT
GCCAAGGAGATGGCACATACCAGGCAGGCCTGCACTTTACTA---ATTAGTGACTCTTATCAGATGGGAATTTTCCGAATACTTGCTGGCATCCTTCACT
TAGGCAATGTTGGATTTACATCTCGAGATTCAGACAGCTGCACAATACCT--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------TTTTATGATAATCAGCCTTGCATTAATCTTATAGAATCT
AAACTAGGTATTTTAGATTTGTTGGATGAGGAATGCAAGATGCCTAAAGGTACAGATGATACTTGGGCCCAAAAATTGTACAACACACATTTGAACAAAT
GTGCACTCTTTGAGAAGCCCCGTCTATCAAACAAAGCTTTCATCATCCAGCATTTTGCTGACAAAGTGGAATATCAGTGTGAAGGCTTTCTGGAAAAGAA
TAAAGACACCGTTTTTGAAGAACAAATTAAAGTTCTCAAGTCAAGCAAGTTTAAGATGTTACCAGAATTATTTCAAGATGACGAAAAGGCCATCAGTCCA
ACCTCAGCCACCTCTTCAGGGCGCACGCCCCTCACCCGCACTCCTTCAAAACCTACCAAAGGCAGACCAGGCCAGATGGCTAAGGAGCACAAGAAAACGG
TGGGGCACCAGTTCCGAAACTCCCTTCACCTGCTAATGGAGACCCTGAATGCCACTACCCCTCACTATGTGCGCTGTATTAAACCTAATGATTTTAAGTT
CCCATTC---TTTGATGAGAAGAGGGCAGTGCAGCAGCTGAGAGCGTGCGGTGTCTTGGAAACCATCCGAATCAGC---------------------TGG
ACTTACCAAGAATTTTTCAGCCGCTACCGTGTCCTAATGAAGCAAAAAGATGTGCTAAGTGACAGAAAACAAACATGTAAAAATGTTTTAGAGAAACTTA
TACTGGACAAGGACAAATACCAGTTTGGGAAGACAAAGATCTTTTTCCGCGCGGGTCAGGTGGCCTATCTAGAAAAATTAAGGGCAGACAAGCTGAGGGC
CGCCTGCATCCGGATCCAGAAGACCATCCGAGGGTGGCTGCTGCGGAAGAAGTACCTGCGCATGCGCAAAGCTGCCATCACGGTGCAGAGATACGTGCGG
GGCCATCAGGCCCGA---TATGCTAAGTTCCTGCGCAGAACCAAAGCAGCAACCATCATTCAGAAGTACTGGCGCATGTACACAGTCCGCAGGAGGTACA
AGATCAGGCGGACTGCCACAATCGTTCTTCAGTCTTATTTGCGAGGCTACTTGGCCAGAAATAGGTATCGCAAGATACTCCGTGAGCACGAAGCAGTCAT
CATTCAGAAGTGGGTCCGAGGCTGGCTGGCTCGCACCTACTACAAGAGGAGCATGCATGCCATCATCTACCTTCAGTGCTGCTTCCGGCGGATGATGGCC
AAGCGTGAGCTGAAGAAGCTCAAGATCGAAGCCCGTTCAGTGGAGCGCTATAAGAAGCTGCACATTGGCATGGAGAACAAGATCATGCAGCTGCAGCGCA
AAGTTGATGAGCAG--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------GAAGAAACAAAACAACTGGA
ACTAGATCTTAATGATGAAAGGCTGAGATATATGAACCTTCTGAATGAGTTCAGTCGCTTAGAGGAACGATATGATGACCTTAAGGAAGAGATGACCCTG
ATGGTG---GTGCCCAAGCCTGGACACAAGAGAACAGATTCCACTCATAGCAGCAATGAGTCTGAATACACCTTTAGCTCTGAAATTGCAGAAACTGAAG
ACATTCCATCGAGGACAGAG------------------------------------------------------------GTCACAGAGCTGGAGCAGGA
GAAGCAGGTGATGCAGGATGAGCTGGACCGAAAGGAGGAGCAGGTGCTCCGAAGTAAGGCAAAGGAAGAAGAAAGACCACAGATTAGAGGGGCAGAACTA
GAATATGAGTCACTCAAGCGTCAGGAACTAGAATCAGAAAACAAAAAGCTGAAAAATGAACTGAATGAGTTACGCAAGGCTCTTAGTGAGAAAAGTGCCC
CAGAGATGACTGCTCCAGGTGCACCAGCCTATCGTGTCCTCATGGAGCAGCTAACCTCTGTGAGCGAGGAGCTTGACGTCCGCAAGGAGGAAGTCCTCAT
CTTGAGGTCTCAGCTGGTGAGCCAGAAAGAGGCCATCCAACCCAAGAATACAATGACAGATTCCACAATACTTTTAGAAGAC------------------
------------------------------------------------TCACCTGCTATGGATTGCCATGAATTGAATGAGGATGGAGAGCTGTGGCTGG
TTTATGAAGGGTTAAAACAAGCCAAC---CTCCTGGAATCCCAGTTACAGTCGCAGAAGAGGAGCCACGAGAATGAGGCCGAAGCCCTCCGAGGGGAGAT
CCAGAGCCTGAAGGAGGAGAACAACCGGCAGCAGCAACTGCTGGCCCAGAACCTGCAGCTGCCCCCTGAGGCCCGCATCGAGGCCAGCCTGCAGCATGAG
ATCACCCGGCTCACCAACGAGAACCTGGATTTGATGGAACAACTTGAAAAACAAGATAAGACTGTCCGGAAACTGAAAAAACAACTGAAAGTTTTTGCCA
AAAAAATTGGTGAACTAGAA---GGACAAATGGAGAACATATCCCCAGGACAGATTATTGATGAACCCATCCGTCCTGTCAACATTCCCAGGAAAGAAAA
GGATTTCCAAGGAATGCTGGAGTACAAGAAGGAAGATGAGCAAAAACTTGTTAAGAACCTGATTCTG---------------------------------
---GGGTTACCAGCATATATCCTGTTTATGTGTGTTCGACACGCTGACTACCTGAATGATGATCAGAAAGTAAGGTCATTGCTAACATCAACAATTAACA
GCATCAAAAAAGTATTAAAGAAAAGAGGTGATGATTTTGAAACTGTCTCCTTCTGGCTCTCCAACACATGCCGATTTTTGCACTGTCTGAAGCAGTACAG
TGGAGAAGAGGGCTTTATGAAACACAACACGTCTCGCCAGAATGAACACTGCCCCACCAATTTTGACCTGGCTGAGTACCGGCAGGTGCTAAGTGACTTG
GCCATTCAGATCTACCAGCAGCTTGTGCGGGTATTAGAGAACATCCTTCAGCCAATGATT---TCCGGAATGCTGGAGCATGAAACCATTCAGGGTGTGT
CCGGGGTGAAGCCCACAGGGCTAAGAAAGCGAACCTCCAGCATCGCCGATGAGGGCACCTACACACTGGACTCCATCCTGCGGCAGCTCAACTCCTTCCA
CTCGGTCATGTGTCAGCATGGCATGGACCCCGAACTCATCAAGCAGGTAGTCAAGCAGATGTTCTACATCGTGGGGGCTGTCACACTGAACAACCTGCTC
CTGCGGAAGGACATGTGCTCCTGGAGTAAAGGCATGCAGATC---TACAATGTCAGTCAACTAGAAGAATGGCTGCGTGACAAGAATCTAATGAACAGTG
GGGCAAAGGAAACTCTGGAACCTCTCATTCAGGCTGCTCAGCTTTTGCAAGTGAAAAAGAAAACAGACGATGATGCAGAAGCCATTTGTTCCATGTGCAA
TGCTTTAACTACTGCCCAGATTGTCAAAGTGTTGAATTTGTATACTCCAGTTAATGAGTTTGAAGAAAGAGTCTCTGTATCATTTATTCGTACTATACAG
ATGCGTTTACGAGACAGGAAAGACTCTCCTCAACTGCTCATGGATGCTAAACACATCTTTCCCGTCACTTTTCCTTTCAACCCATCCTCCCTAGCGCTAG
AAACCATCCAGATTCCAGCCAGCCTGGGCCTGGGATTCATATCACGGGTCTGA


>BGISUSP0000886470
---------------------------------------------DLEYRLDPKTKELPHLRNPDILVGENDLTALSYLHEPAVLHNLRVRFIDSKLIYT
YC-IVLVAINPYEQLPIYGEDIINAYSGQNMGDMDPHIFAVAEEAYKQMA-DERNQSIIVSGESGAGKTVSAKYAMRYFATVSGSASEANVEEKVLASNP
IMESIGNAKTTRNDNSSRFGKYIEIGFDKRYRIIGANMRTYLLEKSRVVFQAEEERNYHIFYQLCASAKLPEFNMLRL-NANNFNYTKQGGSPMIEGVDD
AKEMAHTRQACTLL-ISDSYQMGIFRILAGILHLGNVGFTSRDSDSCTIP--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------FYDNQPCINLIES
KLGILDLLDEECKMPKGTDDTWAQKLYNTHLNKCALFEKPRLSNKAFIIQHFADKVEYQCEGFLEKNKDTVFEEQIKVLKSSKFKMLPELFQDDEKAISP
TSATSSGRTPLTRTPSKPTKGRPGQMAKEHKKTVGHQFRNSLHLLMETLNATTPHYVRCIKPNDFKFPF-FDEKRAVQQLRACGVLETIRIS-------W
TYQEFFSRYRVLMKQKDVLSDRKQTCKNVLEKLILDKDKYQFGKTKIFFRAGQVAYLEKLRADKLRAACIRIQKTIRGWLLRKKYLRMRKAAITVQRYVR
GHQAR-YAKFLRRTKAATIIQKYWRMYTVRRRYKIRRTATIVLQSYLRGYLARNRYRKILREHEAVIIQKWVRGWLARTYYKRSMHAIIYLQCCFRRMMA
KRELKKLKIEARSVERYKKLHIGMENKIMQLQRKVDEQ--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------EETKQLELDLNDERLRYMNLLNEFSRLEERYDDLKEEMTL
MV-VPKPGHKRTDSTHSSNESEYTFSSEIAETEDIPSRTE--------------------VTELEQEKQVMQDELDRKEEQVLRSKAKEEERPQIRGAEL
EYESLKRQELESENKKLKNELNELRKALSEKSAPEMTAPGAPAYRVLMEQLTSVSEELDVRKEEVLILRSQLVSQKEAIQPKNTMTDSTILLED------
----------------SPAMDCHELNEDGELWLVYEGLKQAN-LLESQLQSQKRSHENEAEALRGEIQSLKEENNRQQQLLAQNLQLPPEARIEASLQHE
ITRLTNENLDLMEQLEKQDKTVRKLKKQLKVFAKKIGELE-GQMENISPGQIIDEPIRPVNIPRKEKDFQGMLEYKKEDEQKLVKNLIL-----------
-GLPAYILFMCVRHADYLNDDQKVRSLLTSTINSIKKVLKKRGDDFETVSFWLSNTCRFLHCLKQYSGEEGFMKHNTSRQNEHCPTNFDLAEYRQVLSDL
AIQIYQQLVRVLENILQPMI-SGMLEHETIQGVSGVKPTGLRKRTSSIADEGTYTLDSILRQLNSFHSVMCQHGMDPELIKQVVKQMFYIVGAVTLNNLL
LRKDMCSWSKGMQI-YNVSQLEEWLRDKNLMNSGAKETLEPLIQAAQLLQVKKKTDDDAEAICSMCNALTTAQIVKVLNLYTPVNEFEERVSVSFIRTIQ
MRLRDRKDSPQLLMDAKHIFPVTFPFNPSSLALETIQIPASLGLGFISRV*